Máy tính công nghiệp & quân sự

ICOMTECK cung cấp các dòng sản phẩm chuyên về xử lý tính toán, hiển thị trên nền tảng PC-based và thiết bị truyền thông tầng công nghiệp và quân sự. Sản phẩm/Giải pháp ICOMTECK cung cấp được ứng dụng trong nhiều ngành, lĩnh vực như Tự động hóa, Điện & năng lượng, Hàng không vũ trụ...

Giải pháp

ICOMTECK cung cấp đa dạng giải pháp trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: Tự động hóa nhà máy, An ninh - quốc phòng, Điện và năng lượng,Giao thông thông thông minh, Y tế...

case study

Chia sẻ các case study ứng dụng công nghệ thành công tại Việt Nam và trên thế giới...

Máy tính công nghiệp giúp xe buýt điện ở Nhật Bản cắt giảm sử dụng nhiên liệu và phát thải CO2
Máy tính công nghiệp giúp xe buýt điện ở Nhật Bản cắt giảm sử dụng nhiên liệu và phát thải CO2
Máy tính công nghiệp giúp xe buýt điện ở Nhật Bản cắt giảm sử dụng nhiên liệu và phát thải CO2

Xem thêm
Thái Bình: Hệ thống camera thông minh tích hợp PC công nghiệp và switch công nghiệp chính thức đi vào vận hành
Thái Bình: Hệ thống camera thông minh tích hợp PC công nghiệp và switch công nghiệp chính thức đi vào vận hành
Thái Bình: Hệ thống camera thông minh tích hợp PC công nghiệp và switch công nghiệp chính thức đi vào vận hành

Xem thêm
Thúc đẩy tự động hóa nhà máy da giày và chuyển đổi số với XPPC 16-101
Thúc đẩy tự động hóa nhà máy da giày và chuyển đổi số với XPPC 16-101
Thúc đẩy tự động hóa nhà máy da giày và chuyển đổi số với XPPC 16-101

Xem thêm
188 máy tính công nghiệp NISE3800E và NISE3900E triển khai trong ứng dụng chuyên dụng
188 máy tính công nghiệp NISE3800E và NISE3900E triển khai trong ứng dụng chuyên dụng
188 máy tính công nghiệp NISE3800E và NISE3900E triển khai trong ứng dụng chuyên dụng

Xem thêm
Máy tính công nghiệp giúp xe buýt điện ở Nhật Bản cắt giảm sử dụng nhiên liệu và phát thải CO2
Thái Bình: Hệ thống camera thông minh tích hợp PC công nghiệp và switch công nghiệp chính thức đi vào vận hành
Thúc đẩy tự động hóa nhà máy da giày và chuyển đổi số với XPPC 16-101
188 máy tính công nghiệp NISE3800E và NISE3900E triển khai trong ứng dụng chuyên dụng